GDPR

SIHS arbetsutskott har beslutat att den nya lagen om Dataskydd givetvis ska gälla även hos oss. Här kan du ta del av vad som gäller.  

  • GDPR (the General Data Protection Regulation), på svenska Dataskyddsförordningen, har till syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid hantering av personuppgifter.
  • En personuppgift är information som kan identifiera en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, telefonnummer, personnummer, postadress, e-postadress mm.
  • SIHS för ett medlemsregister med personuppgifter (uppgift om namn, postadress, telefonnummer, e-postadress), och uppgift om betald medlemsavgift.
  • Dessa uppgifter behöver föreningen för att skicka ut medlemstidningen Backspegeln, gruppmail och för att kontakta deltagare vid olika möten m.m. Dessutom kan fotografering vid föreningens aktiviteter äga rum. Fotona kan användas på hemsidan och i Backspegeln.  Observera att inga personnummer registreras.
  • Hemsidan har kontaktuppgifter om styrelsemedlemmar och övriga funktionärer. Allt i syfte att underlätta kontakten för medlemmar. (Nuvarande och kommande).
  • Om personuppgifter lämnas till någon kommer information om detta att upplysas om på hemsidan.
  • Personuppgiftsbiträde (PuB) i SIHS är Lena Siljebråt.
  • Föreningsregistret uppdateras av PuB och delas av övriga styrelsemedlemmar. I samband med resor eller andra aktiviteter kan listor komma att upprättas. Dessa förstörs när de ej längre behövs.
  • Medlemmarna informeras på hemsidan hur vi hanterar personuppgifterna. Medlemmarna kan vända sig till PuB för att få registerutdrag (avseende egna uppgifter) och för att anmäla förändringar i personuppgifterna. Medlemmarna godkänner föreningens hantering av personuppgifter i och med tecknande och förnyelse av medlemskap.(Betalning av årsavgift)
  • Medlemsregistret ska så långt möjligt hållas aktuellt. Medlemmarna ansvarar för att meddela förändringar i personuppgifterna till PuB. Tidigare medlemmar stryks ur registret så snart PuB fått kännedom om utträde. Medlem som ej betalt årsavgift avförs ur registret.